Защитени територии

Защитените територии, попадащи в района са както следва: