Разходка в дивата природа - как да осигурим безопасност за нас и обитателите ѝ?

Разходка за нас, но дом за животните!

Горите осигуряват местообитания за дивите животни, които могат да бъдат притеснени от човешко присъствие и неочаквано да станат агресивни или да бъдат наранени от усилията си да го избегнат. Необходимо е винаги да се спазва дистанция от дивите животни, за да не се страхуват или принуждават да бягат.

Последиците от приближаването на дивите животни могат да бъдат сериозни. Вие носите отговорност както за собствената си безопасност, така и за тяхната. На дивите животни трябва да бъде позволено да се хранят, да се грижат за малките си, да спят и да играят без човешко безпокойство.

Научавайте повече за дивата природа като я наблюдавате тихо. Не безпокойте животни или растения само заради добрия им външен вид. Големите групи от хора често причиняват повече щети на околната среда и могат да нарушат дивата природа, така че поддържайте групата си малка. Ако имате по-голяма група от хора, разделете се, ако е възможно, за да сведете до минимум безпокойството над заобикалящата ви среда.

Изключение за вдигане на шум има при влизане в територия, в която се предполага, че има мечки. Вдигането на шум предотвратява възможността да се стресне някоя мечка, която се намира в близост.

Бързите движения и силните звуци са стрес за животните. Вървете тихо и не преследвайте, хранете и не принуждавайте животните да бягат. При горещо или студено време безпокойството може да повлияе на способността на животното да издържа на суровата среда. Не докосвайте, не се доближавайте и не вдигайте диви животни. Това е стресиращо за животното и е възможно то да носи заболявания. Младите животни, отстранени или докоснати от добронамерени хора, могат да накарат родителите на животните да ги изоставят. Болните или ранени животни могат да хапят, кълват или драскат, т.е. да ви ранят, а това да доведе до нужда от медицинска помощ.

Внимателните къмпингари наблюдават дивата природа отдалеч, дават на животните широко място, съхраняват храната сигурно и пазят отпадъците и остатъците от храна далеч от животните. Не забравяйте, че сте посетител в дома им!

Позволете на животните свободен достъп до източници на вода, като им дадете буферното пространство, от което се нуждаят, за да се чувстват сигурни. Това ще сведе до минимум безпокойството на дивата природа и ще гарантира, че животните имат достъп до ценната си питейна вода.

Измиването и изхвърлянето на човешки отпадъци трябва да се извършва внимателно, за да не се замърси околната среда и да не се наранят животните и водните обитатели. Никога не трябва да се позволява на дивите животни, особено мечките, да се хранят с човешка храна или отпадъци. Дивите животни, които са се хранили с такъв тип храна, дори само веднъж, могат да станат агресивни към хората, след което, за да се защитят хората и тяхната собственост, може да се наложи тези животни да бъдат отстреляни. Дръжте човешката храна и отпадъците далеч от всички диви животни!

Случаи, в които можем неволно да нараним животните са:

 • При близък контакт на човек с диво животно, то може да стане по-уязвимо за хищници, тъй като е разсеяно от човешкото присъствие или е придобило човешка миризма;
 • При човешко присъствие, което притеснява дивите животни може да се стигне до принудително изоставяне на гнезда и/или леговища, както и напускане на територия, в която има достатъчно храна и заселването на друга, което намалява шансовете за оцеляване;
 • Когато се оставя храна в близост до пътища, което увеличава шансовете за инциденти с превозни средства;
 • Оставянето на храна в кутии и неправилното изхвъляне на отпадъци може да доведе до изяждането на алуминиево фолио, пластмаса или други опаковки от животните, тъй като те могат да се опитат да изядат всеки предмет с миризма. Това може сериозно да увреди храносмилателната система на животните и дори да причини смърт;
 • Като цяло човешката храна може да причини кариес, язви, малформации на рогата, артрит или други заболявания на дивите животни;
 • Даването на храна или приближавенето на диви животни не само пречи на тяхната естествена дейност, но е и основната причина за конфликти, които водят до сериозни наранявания или смърт както на хора, така и на животни.

Много посетители на диви земи погрешно вярват, че има специфични жестове и предупредителни сигнали, които дивите животни правят, които ще дадат време на хората да се оттеглят на безопасно място. Дивите животни са индивидуалисти и непредсказуеми. Животните, които ви игнорират, изглеждат спокойни или приятелски настроени, могат внезапно и без предупреждение да нападнат.

Нараняване на хора често се случва, когато животно реагира на възприемана заплаха с инстинктивно поведение „бий се или бягай“ – хората се нараняват, просто защото са на пътя на животното. Клаксон на кола, лаещо куче или развълнувани деца могат да предизвикат агресивно поведение на животно.

Ако животно се приближи до вас, ваша отговорност е да се отдалечите, за да поддържате безопасно разстояние. Вашата безопасност е ваша отговорност!

Следването на следните съвети ще ви помогне да се предпазите от потенциално неприятно преживяване, както и да защитите дивата природа при пикник или къмпингуване:

 • Поддържане чистотата на мястото като се почиства добре след престоя и се изхвърлят правилно отпадъци и остатъци от храна;
 • Да не се оставя храна или отпадъци в огнища, скари или в близост до вашия обект за престой;
 • Да не се оставя храна или хладилни чанти без надзор
 • Отпадъците да се изхвърлят в предвидени за това контейнери, които да са устойчиви. Когато не са налични такива храната и отпадъците да се съхраняват в превозно средство с твърд покрив или да бъдат качени на високо (дърво или др.). Всичко със силни миризми (паста за зъби, репелент за насекоми, сапун и др.) също е необходимо да бъде окачено на високо.
 • Никога да не се съхранява храна в палатката;
 • Да се яде и готви далече от палатката като дрехите, с които е готвено трябва да се сменят веднага след това;
 • Никога да не се приближава диво животно;
 • Кучета и други домашни любимци да се държат под контрол;
 • Не се разхождайте в тъмното.